Idea zorganizowania warsztatów w Uczelni zrodziła się z inicjatywy studentów GUMed biorących udział w wakacyjnym Areopagu Etycznym. Celem projektu jest zainspirowanie szerokiego grona przyszłych lekarzy do rozwijania swoich umiejętności komunikacji oraz zwrócenie uwagi  środowiska akademickiego na znaczenie kształtowania empatii, wrażliwości oraz podmiotowego podejścia do pacjenta wśród studentów.

Podczas cyklu warsztatów studenci uczą się przede wszystkim jak przekazywać pacjentom i ich bliskim trudne wiadomości  o chorobie, niepomyślnym rokowaniu czy zbliżającej się śmierci. Forma spotkań łączy wiedzę teoretyczną, którą prezentuje ekspert z wybranej dziedziny medycyny, z praktyką w formie warsztatów z profesjonalnymi aktorami.

Projekt honorowym patronatem objął rektor GUMed prof. dr hab. Marcin Gruchała.