Wierzymy, że chorowanie to wciąż życie, które można wypełnić sensem.
Opieka w Puckim Hospicjum świadczona jest bezpłatnie. Najwyższy jej poziom możemy realizować dzięki pomocy finansowej naszych Darczyńców.
??????́ ?????? ? ???? ??????????̨? ?% ??????? ?? ?????? ????????? ? ????́?̇ ??? ???́ ??????, ?????? ???????.