Współpraca z psychologiem może być dobrym rozwiązaniem w sytuacji, gdy opieka nad osoba bliską staje się znacznym obciążeniem, bądź sami nie radzimy sobie z upływającym czasem, pogorszeniem stanu zdrowia. Wiek starczy często utożsamiany jest z okresem, w którym dochodzi do obniżenia sprawności funkcji fizycznych i psychicznych, których skutkiem może być zniedołężnienie, utrata zdolności samodzielnego funkcjonowania oraz coraz silniejsza potrzeba wsparcia. W tym okresie życia następuje utrata osób bliskich, może pojawić się także apatia, depresja, poczucie osamotnienia. Oferujemy pomoc i wsparcie psychologiczne w ramach projektu ASOS dla osób 60+ oraz ich rodzin i osób im bliskich.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w 30 maja w godzinach 18:00 – 20:00 w Puckim Hospicjum i będą się odbywały cyklicznie w każdą środę.