Alicja Makowska – Dyrektor Operacyjny Hospicjum

PORADNIA
MEDYCYNY PALIATYWNEJ

Rejestracja do poradni – tel. (58) 678 03 95 wew. 17

Rejestracji dokonuje się na podstawie:

 • skierowania do Przychodni, wydanego przez lekarza
 • dokumentu tożsamości oraz dokumentu potwierdzającego aktualne ubezpieczenie chorego, które uprawnia do korzystania ze świadczeń refundowanych przez NFZ, np. legitymacja rencisty/emeryta
 • dodatkowo może być wymagane zaświadczenie o zakończeniu leczenia przyczynowego

Poradnia Medycyny Paliatywnej obejmuje swoją opieką osoby chorujące na postępujące choroby, nie poddające się leczeniu przyczynowemu. Zastosowanie ma tabela z rozpoznaniami, opisana w Ogólnych Zasadach ( w zakładce: Kiedy się do nas zgłosić ).

Poradnia jest czynna w ustalonych dniach tygodnia w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych, tak aby niesamodzielny chory mógł być przywieziony na poradę przez pracującego opiekuna albo taki chory, który na skutek dolegliwości chorobowych, powoli w ciągu dnia osiągając maksymalną dzienną aktywność, mógł wybrać porę odpowiednią dla siebie.

Celem zagwarantowania najwyższej jakości usług medycznych w Poradni, chorzy umawiani są na konkretną godzinę, zapraszani są na spotkanie wraz z osobą bliską, z kimś z rodziny kto pomoże słuchać, pamiętać czy odpowiadać na pytania medyków.

Chorzy przygotowując się do spotkania ze specjalistami medycyny paliatywnej, proszeni są skompletowanie dokumentacji medycznej dotyczącej procesu diagnostyki i leczenia jak np. wypisy szpitalne, wyniki badań np. HIST -PAT oraz wynotowanie w procesie kilkudniowej obserwacji nurtujących ich pytań, spisania problemów towarzyszących w czasie choroby i stosowanej farmakoterapii. Informacje istotne do zaplanowania procesu terapeutycznego powinny zawierać, oprócz bieżących wskazań innych lekarzy (pod których opieką chory zostawał w ostatnim czasie), również dokumentację oraz istotne informacje z życia chorego mające związek z jego zdrowiem.

Model opieki paliatywnej rozpoczyna się od spotkań w Przychodni Medycyny Paliatywnej, ale nie ma jednego standardu korzystania z poszczególnych form opieki paliatywno-hospicyjnej. Tylko indywidualne podejście do potrzeb i możliwości chorego oraz jego otoczenia warunkuje formę uzyskanej opieki. Istnieje dowolność w kolejności korzystania z Poradni, Hospicjum Stacjonarnego czy Hospicjum Domowego, pod warunkiem spełnienia wcześniej wymienionych wskazań i opinii specjalistów, dla których dobro pacjenta jest celem nadrzędnym.

W Poradni Medycyny Paliatywnej pracują specjaliści:

 • lekarz posiadający specjalizację z medycyny paliatywnej
 • pielęgniarka, specjalistka opieki paliatywnej, do których można zwrócić się o pomoc nawet 2 razy w tygodniu
 • psycholog, który jest terapeutą pacjenta oraz jego bliskich
 • dietetyk, który w porozumieniu z lekarzem i zgodnie z aktualnymi wytycznymi, indywidualnie opracowuje wskazania żywieniowe tak niezwykle ważne w procesie chorowania i zdrowienia ludzi

Do Poradni zapraszamy te osoby, które:

 • zakończyły leczenie przyczynowe, dla których wyczerpane zostały możliwości terapeutyczne oferowane przez onkologów
 • są w oczekiwaniu na kolejne etapy złożonego leczenia i jednocześnie nie są w trakcie szpitalnej hospitalizacji
 • osoby nieobjęte opieką hospicjum domowego czy stacjonarnego
 • osoby , dla których leczenie zachowawcze jest jedyną możliwą formą leczenia

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU

W ramach świadczeń w Poradni Medycyny Paliatywnej istnieje możliwość wypożyczenia nieodpłatnie sprzętu pomocniczego jak np. balkonik czy koncentrator tlenu.

KONTAKT
Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio
ul. Dziedzictwa Jana Pawła II 12,
84-100 Puck
NIP: 587-158-86-77
REGON: 220031645
e-mail: kontakt@hospitium.org
e-mail: zgloszenia@hospitium.org

KRS 0000231110

TELEFONY

Recepcja tel.: (58) 678 03 95 wew. 10
                      fax:(58) 677 06 20 wew. 17

Rejestracja zgłoszeń medycznych
tel.: (58) 678 03 95 wew. 17

Kontakt dla Darczyńców
Tel.: (58) 678 03 95 wew. 24

Wypożyczalnia tel.: (58) 678 03 95 wew. 16

Biuro tel.: (58) 678 03 95 wew. 21

KONTAKT DLA MEDIÓW

Honorata Zimna - Działania lokalne / wolontariat

Tel.: 600 461 985

e-mail: h.zimna@hospitium.org

Maciej Dolewski - Kierownik ds. PR i relacji zewnętrznych

Tel.: 667 225 667

e-mail: m.dolewski@hospitium.org