KIEDY SIĘ
DO NAS ZGŁOSIĆ
Istotnym warunkiem kwalifikacji do opieki paliatywno-hospicyjnej jest zakończenie leczenia przyczynowego.

Jeśli mają Państwo wątpliwości – czy to już czas na zgłoszenie, czy to właściwy moment ubiegania się o opiekę – zachęcamy do konsultowania się z Działem Zgłoszeń – tel. 58 678 03 95 wew. 17 lub osobiście pon-pt w godz. 8:30-15:30.

Ustalimy rzeczywiste potrzeby i możliwości wsparcia oraz indywidualnej opieki w proponowanych przez nas trzech formach: Hospicjum Domowe, Hospicjum Stacjonarne czy Poradnia Medycyny Paliatywnej.

Anna Jochim-Labuda – Dyrektor Hospicjum
W zależności od tego w jakim stanie ogólnym jest chory, jakie są jego potrzeby, jaka jest wydolność opiekuńcza środowiska domowego pacjenta, dobrana zostaje właściwa forma opieki. Podstawą do objęcia chorego opieką jest posiadanie skierowania, które może wystawić lekarz rodzinny, specjalista np. onkolog lub też inny lekarz opieki zdrowotnej. Opiekę nad chorym można rozpocząć wyłącznie po pisemnym wyrażeniu zgody przez niego lub jego opiekuna prawnego.

Pobyt w Hospicjum Stacjonarnym, opieka Hospicjum Domowego oraz Poradni Medycyny Paliatywnej są bezpłatne. Wymagana jest kwalifikacja wg jednostek chorobowych (poniżej) oraz ubezpieczenie zdrowotne.

OGÓLNE ZASADY
Chorzy mogą być kwalifikowani do opieki paliatywno-hospicyjnej wtedy, gdy rozpoznana jest u nich jedna z chorób wymieniona w tabeli. Kwalifikacja na podstawie tabeli z ICD 10 jest konieczna, gdyż płatnikiem usług realizowanych przez opiekę paliatywno-hospicyjna we wszystkich zakresach czyli w Hospicjum Stacjonarnym, Hospicjum Domowym i Poradni Medycyny Paliatywnej jest NFZ. Dzięki temu nasza opieka dla osób ubezpieczonych jest całkowicie darmowa.

ZAŁĄCZNIK Nr 1 (Dz.U.2013.1347)

WYKAZ NIEULECZALNYCH, POSTĘPUJĄCYCH, OGRANICZAJĄCYCH ŻYCIE CHORÓB NOWOTWOROWYCH I NIENOWOTWOROWYCH, W KTÓRYCH SĄ UDZIELANE ŚWIADCZENIA GWARANTOWANE Z ZAKRESU OPIEKI PALIATYWNEJ I HOSPICYJNEJ

  1. Osoby dorosłe

Lp. Kod ICD-10 Jednostki chorobowe kwalifikujące do leczenia
1 B20-B24 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV)
2 C00-D48 Nowotwory
3 G09 Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego
4 G10-G13 Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
5 I42-I43 Kardiomiopatia
6 J96 Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej
7 G35 Stwardnienie rozsiane
8 L89 Owrzodzenie odleżynowe
WordPress Data Table
DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE
  • Dokumentacja medyczna
  • Dokument potwierdzający aktualne ubezpieczenie zdrowotne
  • Skierowanie (osobne do każdej z trzech form opieki)

Zgłoszenia przyjmujemy w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach  8:00 – 15:30

MASZ DODATKOWE PYTANIA?
KONTAKT
Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio
ul. Dziedzictwa Jana Pawła II 12,
84-100 Puck
NIP: 587-158-86-77
REGON: 220031645
e-mail: kontakt@hospitium.org
e-mail: zgloszenia@hospitium.org

KRS 0000231110

TELEFONY

Recepcja tel.: (58) 678 03 95 wew. 10
                      fax:(58) 677 06 20 wew. 17

Rejestracja zgłoszeń medycznych
tel.: (58) 678 03 95 wew. 17

Kontakt dla Darczyńców
Tel.: (58) 678 03 95 wew. 24

Wypożyczalnia tel.: (58) 678 03 95 wew. 32

Biuro tel.: (58) 678 03 95 wew. 21

KONTAKT DLA MEDIÓW

Honorata Zimna - Działania lokalne / wolontariat

Tel.: 600 461 985

e-mail: h.zimna@hospitium.org

Maciej Dolewski - Kierownik ds. PR i relacji zewnętrznych

Tel.: 667 225 667

e-mail: m.dolewski@hospitium.org