NAJCZĘSTSZE
PYTANIA

1. Jaki jest czas oczekiwania na pobyt w hospicjum stacjonarnym?
Okres kilku dni do kilku tygodni.
2. Jaki jest koszt pobytu w placówce?
Statut Puckiego Hospicjum gwarantuje bezpłatną opiekę na drodze umowy z NFZ, na warunkach zawartych w tej umowie. Pobyt w Hospicjum Stacjonarnym, opieka Hospicjum Domowego oraz Poradni Medycyny paliatywnej jest bezpłatny. Wymagana jest kwalifikacja wg jednostek chorobowych, którą wyznacza NFZ oraz ubezpieczenie zdrowotne.
3. Czym zajmuje się hospicjum?
Hospicjum to miejsce, w którym gwarantuje się najwyższej jakości opiekę nad osobami chorymi terminalnie. Naszym zadaniem jest danie poczucia bezpieczeństwa choremu oraz uświadomienie jemu i jego bliskim, że walka nie została zakończona. Trwa nadal – o komfort życia w chorobie, o każdy dzień, godzinę, minutę jego życia aż do końca. To nadal profesjonalne leczenie, tyle, że weszło w inny etap leczenia zachowawczego. Skupiamy się na walce z bólem i dusznością, zapewnieniem komfortu bez cierpienia fizycznego i w miarę możliwości psychicznego.
4. Kto jest odbiorcą świadczeń w zakresie opieki paliatywnej?

W Polsce, pacjenci objęci opieką paliatywną to w ponad 90% osoby powyżej 18 roku życia, z czego ponad 90% stanowią osoby chore na nowotwór. Prawnie opieka paliatywna w Polsce jest regulowana Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz. U. 2013 poz. 1347).

Choroba wymieniona w poniższej tabeli, podana w skierowaniu, musi być udokumentowana np. w wypisach szpitalnych czy poprzez dokumentację diagnostyczną.

Wykaz jednostek chorobowych osób dorosłych, w których są udzielane świadczenia gwarantowane w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej:

  • ICD–10 Jednostki chorobowe kwalifikujące do leczenia
  • C00–D48 Nowotwory
  • G09 Następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego
  • B20–B24 Choroby wywołane przez wirus ludzki upośledzenia odporności (HIV)
  • G10–G13 Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
  • I42–I43 Kardiomiopatie
  • J96 Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej
  • L89 Owrzodzenie odleżynowe
  • G35 Stwardnienie rozsiane

 

5. Jakie dokumenty są niezbędne?
Dokumentacja medyczna, dowód osobisty i ubezpieczenie zdrowotne, skierowanie (do każdej z trzech form opieki osobne), oraz inne, niezbędne które wyznacza osoba kwalifikująca.
6. Kiedy przyjmujemy zgłoszenia?
Zgłoszenia przyjmujemy w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach biura 8.00-15.30.
7. Kiedy rozpoczyna się opieka paliatywna? Czy dopiero w momencie, gdy lekarze stwierdzą, że wyczerpały się możliwości terapeutyczne? a może wcześniej?
U pacjentów z chorobą nowotworową opieka może i powinna być włączana już w trakcie leczenia onkologicznego, najczęściej w zakresie Poradni Medycyny Paliatywnej.

W ramach naszej działalności funkcjonują Grupy Wsparcia, które są uzupełnieniem opieki, szczególnie na poziomie komfortu psychicznego.

8. Jaki rodzaj opieki wybrać?
Większość nieuleczalnie chorych nawet w ciężkim stanie pragnie pozostać do końca w swoich domach, w otoczeniu najbliższych. Przed podjęciem decyzji o rodzaju opieki hospicyjnej (Poradnia Medycyny Paliatywnej, Hospicjum Domowe lub Hospicjum Stacjonarne) warto uwzględnić stan sprawności chorego, określić jego preferencje dotyczące miejsca opieki, ocenić możliwości opiekuńcze bliskich.
9. Czy w hospicjum opieką są objęci tylko chorzy?
Opieką są objęci chorzy, ale również jego bliscy, którzy otrzymują wsparcie psychologiczne w trakcie choroby pacjenta oraz po jego śmierci. Wolontariusze uzupełniają i wspierają chorego i rodzinę, pomagają, odciążają w codziennej opiece bliskich.
10. Na czym polega opieka hospicjum domowego?
Podstawową rolę w opiece domowej pełni Rodzina czy wyznaczony opiekun. Uzupełnia ją Zespół interdyscyplinarny Hospicjum domowego, który edukuje ludzi z otoczenia chorego, służy wsparciem, jest przewodnikiem w trudnych czynnościach, sprawuje nadzór i instruktaż nad pacjentem, w jego miejscu zamieszkania. Rodzina objęta opieką może liczyć na 2 wizyty lekarza w miesiącu. Pielęgniarka w drodze dwóch wizyt tygodniowo uczestniczy i pomaga w procesie pielęgnacji. Na życzenie Chorego odwiedza ksiądz.

JAK MOŻESZ NAS WESPRZEĆ?

Opieka paliatywno-hospicyjna świadczona jest bezpłatnie. Najwyższy jej poziom możemy realizować dzięki pomocy finansowej naszych Darczyńców.

Twoja pomoc jest potrzebna drugiemu człowiekowi, właśnie dzięki Tobie świat może stać się lepszy.

Dziękujemy, że wspierasz naszą pracę na rzecz osób w chorobie.

KONTAKT
Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio
ul. Dziedzictwa Jana Pawła II 12,
84-100 Puck
NIP: 587-158-86-77
REGON: 220031645
e-mail: kontakt@hospitium.org
e-mail: zgloszenia@hospitium.org

KRS 0000231110

TELEFONY

Recepcja tel.: (58) 678 03 95 wew. 10
                      fax:(58) 677 06 20 wew. 17

Rejestracja zgłoszeń medycznych
tel.: (58) 678 03 95 wew. 17

Kontakt dla Darczyńców
Tel.: (58) 678 03 95 wew. 24

Wypożyczalnia tel.: (58) 678 03 95 wew. 32

Biuro tel.: (58) 678 03 95 wew. 21

KONTAKT DLA MEDIÓW

Honorata Zimna - Działania lokalne / wolontariat

Tel.: 600 461 985

e-mail: h.zimna@hospitium.org

Maciej Dolewski - Kierownik ds. PR i relacji zewnętrznych

Tel.: 667 225 667

e-mail: m.dolewski@hospitium.org