SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

Odpowiedzialny biznes to dobrowolna strategia uwzględniająca społeczne, etyczne
i ekologiczne aspekty w działalności gospodarczej oraz w kontaktach z interesariuszami
(pracownikami, klientami, akcjonariuszami, dostawcami, społecznością lokalną).

 

Puckie Hospicjum znajduje się w samym centrum życia. Już od 2005 roku udzielamy wsparcia osobom w chorobie, w żałobie oraz otaczamy opieką dzieci, które straciły bliskich. Nasi pacjenci nie tylko chorują i odchodzą, ale po prostu żyją, ciesząc się każdym dniem. Towarzysząc choremu, staramy się dostrzec jego potrzeby, możliwości czy marzenia. Wszystko po to, aby podnieść jakość życia w chorobie, bez względu na status społeczny czy materialny pacjentów. Liczba potrzebujących korzystających ze wsparcia hospicjum stale rośnie, dlatego każde wsparcie jest dla nas ważne i wyjątkowe.

Prowadzenie odpowiedzialnego biznesu, nie tylko stanowi realne wsparcie dla naszych Podopiecznych, ale również przekłada się na wiele korzyści dla firm, takich jak:

  • wzrost zainteresowania inwestorów, zwiększenie lojalności konsumentów oraz interesariuszy;
  • Hospicjum podkreśla fakt współpracy eksponując logo Partnera na swojej stronie internetowej, umieszczając je na materiałach drukowanych wydawanych w okresie współpracy oraz prezentując je publicznie w swoich działaniach;
  • poprawa wizerunku wewnątrz firmy w kontaktach z klientami a także wpływa na przychylności władz;
  • stworzenie pracownikom możliwości zaangażowania społecznego;
  • wzmocnienie poczucia więzi pracownika z firmą;
  • możliwość sprawdzenia się pracownika w nowych sytuacjach, nabycia nowej wiedzy i umiejętności, które mogą się przydać także w jego codziennej pracy, np. umiejętność zarządzania zespołem/ projektem;
  • integracja pracowników podczas realizacji projektów społecznych.

Zapraszamy Państwa do naszego grona firm społecznie odpowiedzialnych. Wspólnie pomożemy najbardziej potrzebującym.
Przygotujemy dedykowaną propozycję dostosowaną do każdego projektu i omówimy formę partnerstwa.

SZKOLENIA

Proponujemy szereg szkoleń dzięki którym Państwa pracownicy oraz kadra zarządzająca będzie mogła zdobyć praktyczną wiedzę z dziedziny komunikacji oraz empatii.

STRATEGICZNY PARTNER

To długofalowe, stałe wspieranie działań Hospicjum. Mogą Pastwo wspierać nas regularną pomocą finansową jak również oferować w darowiźnie usługi oraz produkty. Pomagają Państwo tym realizować potrzeby naszych podopiecznych, wspierają w utrzymaniu najwyższego poziomu w opiece osób w terminalnym stanie zarówno w Hospicjum stacjonarnym jak i domowym. Dzięki stałemu wsparciu pomoc otrzymują również dzieci i bliscy związani z osobami chorymi.

WOLONTARIAT PRACOWNICZY

To program w którym pracodawca zachęca
i wspiera swoich pracowników do społecznego angażowania się w pomoc. Zapraszamy do dzielenia się swoim czasem, optymizmem i wiedzą z naszymi podopiecznymi w Hospicjum stacjonarnym, domowym lub w czasie akcji specjalnych.

STAŁY DARCZYŃCA

Nawet drobna kwota, którą zdecydują się Państwo regularnie wspierać Puckie Hospicjum pomoże nam  zaplanować nasze długofalowe działania. Staną się Państwo częścią dużego dzieła, którego głównym celem jest niesienie pomocy drugiemu człowiekowi.

CORPORATE MATCHING

Polega na dwustronnej współpracy
w której pracownicy deklarują kwotę wsparcia a pracodawca ze swojej strony dokłada równowartość darowizny. Koncepcja zaangażowania pracowników  taką formą wspierania, pozytywnie wpływa na wizerunek przedsiębiorstwa, wzmacnia motywacje pracowników i ich lojalności.

PAYROLL GIVING

Jest programem,  którym dają Państwo swoim pracownikom możliwość comiesięcznego wsparcia Puckiego Hospicjum. Pracodawca za pisemną zgodą potrąca co miesiąc z pensji pracownika ustaloną kwotę i przesyła ją na konto organizacji charytatywnej. Pracownik w każdej chwili może regulować wielkość kwoty oraz zrezygnować z programu. Pracownik może skorzystać z ulg podatkowych od przekazanych środków.

Wspierają nas: 

Skontaktuj się z nami abyśmy wspólnie opracowali indywidualny model współpracy.

 
Maciej Dolewski
Główny Specjalista ds. PR

 

m.dolewski@hospitium.org
tel. 667 225 667