W tym roku powiatowa komisja grantowa postanowiła wesprzeć finansowo 13 organizacji. Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio znalazło się w tym gronie wybranych wnioskodawców.

Otrzymaliśmy dofinansowanie do dwóch projektów:

  1. Zapewnienie opieki hospicyjnej terminalnie chorym mieszkańcom Powiatu Puckiego
  2. Szkolenie dla wolontariuszy i kandydatów na wolontariuszy