Zespól Ekspertów Puckiego Hospicjum wspólnie z  Ośrodkiem Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie zaprasza Pielęgniarki do udziału w kursie:

PODSTAWY OPIEKI PALIATYWNEJ DLA PIELĘGNIAREK I PIELĘGNIARZY

Kurs będzie odbywać się w formie hybrydowej. Planowany jest jeden weekend zajęć stacjonarnych w siedzibie Puckiego Hospicjum, zajęcia teoretyczne będą odbywać się zdalnie.

Po zakończonym kursie istnieje możliwość odbycia praktyk w Puckim Hospicjum Stacjonarnym.

Zgłoszenia należy nadsyłać do 27 września przez platformę: smk.ezdrowie.gov.pl

Kwalifikacja na kurs odbędzie się dnia 28 września  godz. 13:30  zdalnie za pomocą PLATFORMY ZOOM, osoby zgłoszone przez SMK, otrzymają linka aktywacyjnego.

Szkolenie obejmuje:

  • zajęcia teoretyczne – 50 godz.
  • zajęcia stażowe – 35 godz.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest spełnianie wymogów formalnych:

  • posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki; położnej
  • złożenie wniosku w Systemie Monitorowania Kształcenia instrukcja złożenia wniosku poniżej

Koszt kursu wynosi 800 PLN ( przy grupie minimum 15 osób i większej).

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny  pod nr : 17 77 88 481 lub opiekunem kursu z ramienia Puckiego Hospicjum p. Anną Jochim-Labudą nr tel. 609 400 219

Zapraszamy do uczestnictwa!