26 czerwca w Puckim Hospicjum odbyło się walne zgromadzenie, na którym podsumowano działalność stowarzyszenia.

Podczas zebrania stowarzyszenie przyjęło sprawozdanie finansowe z działalności Hospicjum pw. św. Ojca Pio oraz przedstawiło plan działania na kolejne lata.

Następnego dnia podczas spotkania  z samorządowcami z terenu Ziemi Puckiej, o planach tych opowiadała Dyrektor Hospicjum Anna Jochim-Labuda. Dyrektor mówiła o potrzebie utworzenia różnych form opieki dla seniorów. Wskazała na  możliwość rozszerzenia wachlarza usług o  utworzenie dziennego ośrodka wsparcia dla osób starszych.

Na spotkaniu obecny był m.in. wójt gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk. Komitet wyborczy Samorządowe Porozumienie Gminy Puck przekazał kwotę 5000 zł, która pozostała ze środków kampanii wyborczej, na działalność hospicjum.