Procedura: Odwiedziny chorych  w Puckim Hospicjum w czasie pandemii.
Cel: Minimalizacja ryzyka transmisji koronawirusa poprzez racjonalizację kontaktów pacjentów objętych stacjonarną opieką Puckiego Hospicjum.
Dotyczy: pacjenci, osoby odwiedzające, personel.

Uwaga  okres zakażenia bezobjawowego koronawirusem wynosi kilka dni, co oznacza, że każdy bezpośredni kontakt z pacjentem wymaga bezwzględnie użycia środków ochrony indywidualnej, w szczególności masek ochronnych (rekomendowane Fp2, Fp3). Maskę ochronną powinien mieć założoną  również pacjent, za wyjątkiem sytuacji klinicznych uniemożliwiających założenie maseczki.

W Puckim Hospicjum ze względu na pandemię odwiedziny bezpośrednie u pacjenta możliwe są tylko w sytuacji szczególnej*, jednakże wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziny i pacjenta dyrekcja wraz z personelem zastosowała środki alternatywne umożliwiające kontakt.

Odwiedziny w sytuacji szczególnej*

 • odwiedziny u pacjentów przebywających w Hospicjum umawiane są osobiście lub telefonicznie pod nr telefonu 6770720 wew. 15 lub wew. 14
 • na odwiedziny bezpośrednie wyraża zgodę Pacjent oraz lekarz lub pielęgniarka obecna na dyżurze.
 • osoba odwiedzająca, która otrzymała zgodę na odwiedziny bezpośrednie, informowana jest o przebiegu procedury, tj.
 • Jeżeli pacjent jest zaszczepiony przeciw COVID-19 lub przebył zakażenie  wirusem SARS-CoV-2 rekomenduje się umożliwienie odwiedzin przez:
  – osoby z udokumentowanym  zaszczepieniem (pełną dawką ) przeciw COVID-19,
  – osoby niezaszczepione przeciw COVID-19, które posiadają udokumentowany negatywny wynik testu (antygenowego lub PCR) w kierunku wirusa SARS-CoV-2 , wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed wizytą,
 • osoba odwiedzająca jest rejestrowana, wypełnia oświadczenie o stanie zdrowia w związku z wirusem SARS-CoV-2 wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych. Wymienione dokumenty są archiwizowane;
 • osoba odwiedzająca nie może mieć cech infekcji układu oddechowego, temperatura ciała nie może przekraczać 37,3 °C;
 • osoba odwiedzająca musi założyć fartuch ochronny jednorazowy, maskę ochronną, umyć i zdezynfekować ręce;
 • nie jest wskazane wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy odwiedzanym pacjencie przez osobę odwiedzającą;
 • odwiedziny nie powinny trwać dłużej niż 30 minut, odwiedzać jedno czasowo może tylko 1 lub 2 osoby;
 • po odwiedzinach odwiedzający zdejmuje i pozostawia środki ochrony indywidualnej we wskazanych koszach na odpady medyczne, dezynfekuje ręce;
 • pomieszczenie, w którym odbywają się odwiedziny zarówno przed jak i po wizycie jest wietrzone przez personel hospicjum.

sytuacja szczególna*- indywidualnie określona przez lekarza do pacjenta.

Odwiedziny pacjenta przy pomocy środków alternatywnych

 • na odwiedziny musi wyrazić zgodę pacjent oraz lekarz lub pielęgniarka pełniąca dyżur;
 • odwiedziny odbywają się za pomocą urządzeń telefonicznych, tabletów przez szybę w pokoju pacjenta lub tarasu I;
 • paczki dla pacjenta można zostawiać codziennie w godzinach 08.00-19.30 w recepcji Hospicjum.

Odwiedziny pacjenta przy temperaturze zewnętrznej powyżej 15 °C

 •  na odwiedziny musi wyrazić zgodę pacjent oraz lekarz lub pielęgniarka pełniąca dyżur;
 • odwiedziny pacjenta mogą odbywać się na wolnym powietrzu, miejscem wyznaczonym jest hospicyjna altana lub taras;
 • pacjent i odwiedzający muszą być zabezpieczeni w nową maseczkę ochronną (wskazana jest Fp2 lub Fp3);
 • podczas odwiedzin powinien być zachowany dystans społeczny min. 1,5 m;
 • aby zapewnić ciągłość wizyt bezpośrednich, nie mogą one trwać dłużej
 • niż 0,5 h oraz nie częściej niż 2x w tygodniu u jednego pacjenta.

Odwiedziny odbywają się w godzinach 10.00-18.00, z wyłączeniem pór posiłków (9.00, 13.00, 17.30) oraz mszy świętej (16.00).

Personel medyczny Puckiego Hospicjum ma prawo do zakończenia odwiedzin i wyproszenia osoby odwiedzającej, która nie dostosuje się do zaleceń.

Załącznik do procedury
Oświadczenie o stanie zdrowia w związku z wirusem SARS- CoV-2  wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Procedurę opracowała na podstawie rekomendacji Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego: mgr Beata Wilichnowska specjalista ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego

Procedurę zaakceptował do wdrożenia i stosowania: Dyrektor Operacyjny Puckiego Hospicjum Alicja Makowska

Puck 21.09.2021