Stowarzyszenie Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio, założone przez księdza Jana Kaczkowskiego oferuje najwyższej jakości opiekę i kompleksowe wsparcie dla osób nieuleczalnie chorych i ich bliskich w trakcie choroby i żałoby.
Puckie Hospicjum stawia sobie również za zadanie współpracę ze środowiskiem medycznym w zakresie rozwijania i doskonalenia umiejętności zawodowych, w tym przyjaznej, budującej relacje i angażującej komunikacji z pacjentami i bliskimi. Projekt Areopag Etyczny skierowany jest do przyszłych lekarzy, którzy będą stawali przed wyzwaniem, w jaki sposób przekazać informację o rozpoznaniu ciężkiej choroby, niekorzystnym rokowaniu lub zbliżającej się śmierci.

Areopag Etyczny na stałe zagościł w kalendarzu inicjatyw naszego Hospicjum. To szczególne – dedykowane studentom kierunków lekarskich – wydarzenie, którego celem jest zwrócenie uwagi na znaczenie komunikacji w relacji lekarz-pacjent. Na Projekt Areopag Etyczny składają się: wykłady ekspertów w dziedzinie medycyny, psychologii, etyki, czy prawa oraz warsztaty z udziałem profesjonalnych aktorów. Miejscem organizacji wydarzenia jest Puck, położony nad zatoką, która daje wiele możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego. Podczas pobytu w Pucku uczestnicy Areopagu mają możliwość korzystania z uroków akwenu, a kurs windsurfingu staje się okazją do poznania wartości zrównoważonego rozwoju.

Areopag Etyczny to warsztat dla: Studentek i Studentów IV-VI roku medycyny oraz absolwentów kierunku którzy:

  • Chcą się rozwijać i podnosić swoje kompetencje w zakresie komunikacji medycznej w sytuacjach trudnych;
  • Widzą wartość w dobrych praktykach;
  • Mają duszę społecznika i angażują w wolontariat i/lub udzielają w organizacjach pozarządowych czy studenckich.

Uczestnicy dotychczasowych edycji Areopagu wskazują, że najważniejsze, zdobyte przez nich podczas zajęć umiejętności to:

  • większe poczucie pewności siebie i wiara we własne kompetencje jako lekarza,
  • przekazywanie trudnych informacji pacjentom i ich bliskim z troską o odbiorcę informacji i samych lekarzy,
  • uważność na drugiego człowieka,
  • reagowanie w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,
  • dostrzeganie złożoności problemów bioetycznych,
  • empatia

 

Rekrutacja na tegoroczną edycję Areopagu rozpoczyna się 1 czerwca 2021 i potrwa do 20 czerwca 2021. Szczegółowe informacje o wydarzeniu i zapisach znajdują się w wydarzeniu oraz na stronie tegorocznej edycji.
 
Studentów, którzy nie mogą skorzystać z Areopagu Etycznego w Pucku, pragniemy zaprosić do udziału w organizowanym przez Fundacja im. Ks. Jana Kaczkowskiego SAE – Sopocki Areopag Etyczny, który zaplanowany jest na wrzesień 2021 r.
Wszelkie szczegóły dotyczące wydarzenia dostępne są na stronie: https://klinikakomunikacji.pl/sopocki-areopag-etyczny
Serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznych edycjach!

Zapraszamy!