Od 13 maja gościmy w Hospicjum grupę studentów kierunku pielęgniarstwo z Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach w ramach PROGRAMU ROZWOJOWEGO KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO.

Celem tego projektu jest nabycie przez studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo z UPH w Siedlcach, kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na współczesnym rynku pracy. Puckie Hospicjum uczestniczy w części tego projektu, realizując zadania z zakresu wizyt studyjnych i szkoleń ponadprogramowych. Nasz Zespół dzieli się ze studentami swoją wiedzą i doświadczeniami w ramach cyklu zajęć  uwzględniających:

  •  zapoznanie się z pracą pielęgniarki w poradni medycyny paliatywnej
  •  poznanie pracy pielęgniarki w Hospicjum stacjonarnym i domowym
  •  zajęcia praktyczne w oddziale stacjonarnym
  •  zajęcia z komunikacji z pacjentem
  •  zapoznanie się z pracą grupy wsparcia

Zaproszenie nas do udziału w tym programie traktujemy jako wyróżnienie. Bardzo dziękujemy organizatorom za wytypowanie Puckiego Hospicjum do roli partnera w tym przedsięwzięciu.

Więcej informacji nt. samego projektu można odnaleźć na stronie : https://projekt-pielegniarstwo.uph.edu.pl/