Województwo pomorskie realizuje projekt  dofinansowany z Funduszy Europejskich p.n “Pomorskie S.O.S”
Puckie Hospicjum otrzymało 21.600 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dezynfektora,
zakup środków ochrony indywidualnej, zakup środków do dezynfekcji oraz zakup automatycznych dozowników do płynu dezynfekcyjnego.
Dziękujemy!