Areopag Etyczny – to innowacyjna metoda szkolenia studentów medycyny z zakresu komunikacji lekarz-pacjent.   Studenci uczą się przede wszystkim mówić pacjentom i ich bliskim rzeczy trudne, często te najtrudniejsze o życiu, niepomyślnym rokowaniu czy zbliżającej się śmierci.  Metoda łączy  wiedzę teoretyczną, którą prezentują eksperci z dziedziny medycyny paliatywnej, etycy oraz psycholodzy z praktyką w formie warsztatów  z komunikacji prowadzonych przez doświadczonych psychologów i profesjonalnych aktorów. Całość uzupełniają spotkaniami z praktykami z Puckiego Hospicjum. Prawdziwe historie chorych są poddawane głębokiej analizie, wspólnie omawiane i komentowane przez studentów i specjalistów.

Autorami pomysłu szkoleń z  komunikacji i etyki w medycynie dla studentów medycyny pod nazwą Areopag Etyczny byli  Ks. Jan Kaczkowski – założyciel Puckiego Hospicjum pw. św. Ojca Pio oraz jego przyjaciel Piotr Szeląg.

Pierwszy edycja  Areopagu Etycznego odbyła się w Chałupach i była efektem dyskusji na temat przygotowania polskich lekarzy do przekazywania pacjentowi trudnych informacji związanych ze śmiertelną  chorobą.

Do tej pory, w ciągu 11 lat wzięło udział w tym niezwykłym wydarzeniu ponad 200 studentów, głównie kierunków medycznych.

Studenci mają okazję odwiedzić hospicjum w Pucku i spotkać się z pacjentami oraz lekarzami, pielęgniarkami, opiekunami, psychologami pracującymi w nim na co dzień. W Puckim Hospicjum uważność na drugiego człowieka, szacunek do pacjenta i jego rodziny wyrażany w dobrej, szczerej i wspierającej komunikacji jest podstawą działania.

Program warsztatów AE opracowany jest przez zespół praktyków Puckiego Hospicjum, którzy zapraszają do współpracy polskich i międzynarodowych ekspertów.

W tym roku nasi eksperci poprowadzą wykłady o tematyce: