Informujemy o zmianie procedury odwiedzin odopiecznych w Puckim Hospicjum.

Celem procedury jest utrzymanie bezpieczeństwa epidemiologicznego w czasie zwiększonego zachorowania na grypę i infekcje grypopodobne poprzez wprowadzenie zasad odwiedzin chorych objętych stacjonarną opieką Puckiego Hospicjum.

Procedura dotyczy: pacjentów, osób odwiedzających, personelu wraz z wolontariuszami.

  • Osoba chcąca odwiedzić chorego nie może mieć cech infekcji (katar, kaszel). W sytuacji kiedy odwiedzający prezentuje cechy infekcji przekazuje informację personelowi medycznemu HS, który decyduje  o dalszym postępowaniu lub powstrzymaniu się od odwiedzin;
  • Rekomenduje się odwiedziny pacjentów codziennie do godz. 18.00;
  • Ze względu na zwiększone ryzyko infekcji rekomenduje się zakaz odwiedzin dzieci do 12 roku życia;
  • Jednego pacjenta jednorazowo mogą odwiedzać 2 osoby;
  • Jeśli jest to możliwe w sali dwuosobowej jednoczasowo odwiedziny odbywają się u jednego chorego;
  • Wizyta gości trwa nie dłużej niż 30 minut, wyjątek stanowi wizyta pożegnalna;
  • Wizyta pożegnalna trwa tyle ile potrzebują najbliżsi, odbywa się w pokoju jednoosobowym lub w kaplicy;
  • Osoby odwiedzające mają obowiązek zasłaniania maseczką jednorazową ust i nosa oraz dezynfekcji rąk

Personel medyczny Puckiego Hospicjum ma prawo do zakończenia odwiedzin i wyproszenia osoby odwiedzającej, która nie dostosuje się do zaleceń.

Procedura obowiązuje od dnia 23.01.2023r.

Opracowała: mgr Beata Wilichnowska specjalista ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego.

Procedurę zaakceptował do wdrożenia i stosowania:

Dyrektor Operacyjny Puckiego Hospicjum Alicja Makowska.