Czym są świadczenia gwarantowane w opiece hospicyjnej? Kto reguluje ich zakres? Kto z nich może skorzystać? O tym dziś na naszym blogu.

Świadczenia gwarantowane są regulowane przez Ministerstwo Zdrowia. Aktualnie  obowiązujące wynikają z obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2018 r. (można je znaleźć na stronie http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000742). Rozporządzenie określa wykaz oraz warunki realizacji tych świadczeń. W treści dokumentu można znaleźć informacje o tym jak należy rozumieć  świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz jakiego rodzaju świadczenia są realizowane w zależności od warunków:

stacjonarnych − w hospicjum stacjonarnym lub w oddziale medycyny paliatywnej;

domowych − w hospicjum domowym dla dorosłych lub dla dzieci do ukończenia 18. roku  życia;   ambulatoryjnych − w poradni medycyny paliatywnej;

perinatalnej opieki paliatywnej – w ośrodku diagnostyki prenatalnej, w ośrodku kardiologii prenatalnej, w zakładzie genetyki, w poradni medycyny paliatywnej, w hospicjum domowym dla dzieci lub w hospicjum stacjonarnym

 

 

 

Najczęściej pytacie nas Państwo o świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach stacjonarnych.  Za dokumentem Ministerstwa podpowiadamy,
że obejmują one:

 1.  świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy;
 2.  świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki;
 3.  leczenie farmakologiczne;
 4.  leczenie bólu zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (drabina analgetyczna);
 5.  leczenie innych objawów somatycznych;
 6.  opiekę psychologiczną nad świadczeniobiorcą i jego rodziną;
 7.  rehabilitację;
 8.  zapobieganie powikłaniom;
 9.  badania zlecone przez lekarza zatrudnionego w hospicjum stacjonarnym lub oddziale medycyny paliatywnej;
 10. zaopatrzenie w wyroby medyczne konieczne do wykonania świadczenia gwarantowanego w hospicjum stacjonarnym lub w oddziale medycyny paliatywnej;
 11.  opiekę wyręczającą obejmującą przyjmowanie świadczeniobiorców do hospicjum stacjonarnego lub oddziału medycyny paliatywnej na okres nie dłuższy niż 10 dni.

Dokument zawiera dwa załączniki Pierwszy z nich stanowi wykaz nieuleczalnych, postępujących, ograniczających życie chorób nowotworowych i nienowotworowych, w których są udzielane świadczenia gwarantowane z zakresu świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej. Warunki realizacji tych świadczeń określone są szczegółowo w załączniku nr 2 dokumentu.

Zespół Puckiego Hospicjum w swojej codziennej pracy kładzie głównie nacisk na zapewnienie jak najwyższej jakości życia naszym pacjentom. Pomagamy im, ich bliskim oraz wszystkim zaangażowanym w opiekę oraz codzienne towarzyszenie człowiekowi w chorobie.

Naszym zadaniem jest zapewnienie choremu poczucia bezpieczeństwa oraz uświadomienie jemu i jego bliskim, że walka nie została zakończona. Trwa nadal  –  o komfort życia w chorobie. Dlatego do wytycznych NFZ podchodzimy jak do standardu, obowiązującej wersji minimum. Nasze założenia i dążenia są daleko szersze. Jak dalece mierzymy?

O  zaspokajaniu ważnych potrzeb chorych i bliskich przeczytasz w kolejnej odsłonie naszego bloga.