Zdarza się, że diagnoza lekarska brzmi jak wyrok. Kiedy pacjent i jego bliscy  przeżywają niezwykle trudne chwile, czują często, że ze swoim dramatem pozostali sami. Nie są. W takich sytuacjach ma pomóc zorganizowany system paliatywno-hospicyjny.  Dziś o tym, czym jest opieka paliatywna w rozumieniu prowadzonego przez nas Hospicjum.

 

Jeśli właśnie stajesz się czytelnikiem naszego bloga, zapewne dwa terminy są Tobie znane lub choćby intuicyjnie potrafisz je zrozumieć. Opieka paliatywna i hospicjum. Placówka, którą prowadzimy to właśnie hospicjum. To miejsce, w którym realizowane są zadania z zakresu opieki paliatywnej. Do opieki paliatywnej kierowane są osoby z określonymi chorobami nieuleczalnymi, niepoddającymi się leczeniu przyczynowemu, postępującymi i ograniczającymi życie.

Opieka paliatywna obejmuje osobę chorego i jego rodzinę. Dąży do zapewnienia chorym możliwie najwyższej jakości życia, przy pełnej uwagi trosce o zachowanie godności i szacunku do pacjentów oraz ich bliskich. Z uwagi na to, że działania te są wielotorowe, do ich realizacji potrzebny jest szereg specjalistów i zaangażowanie osób o różnych kwalifikacjach. Stąd mówimy tutaj o systemie. Tworzą go lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci, duchowni i wolontariusze gotowi służyć w ostatnim momencie życia pacjenta.  Taką pomoc można uzyskać w warunkach stacjonarnych, ambulatoryjnych albo w domu.

Działalność Puckiego Hospicjum w rozumieniu tego sytemu to nawet więcej. Jesteśmy organizatorem wielu wydarzeń ogólnopolskich i lokalnych, podczas których uświadamiamy, czym jest opieka paliatywna i jakimi środkami może być realizowana. Naszą rolą jest dostarczanie możliwie szeroko treści, które są wynikiem zbieranych przez nas doświadczeń i zdobywanej wiedzy.

W ubiegłym roku w całym kraju skorzystało z opieki paliatywnej dostępnej w różnych formach, prawie 100 tys. pacjentów. W Polsce działa 117 hospicjów i 81 oddziałów medycyny paliatywnej. Jednak wzrastająca liczba chorób nowotworowych i serca sprawia, że nie wszyscy potrzebujący mogą szybko otrzymać pomoc. Nie zawsze też jakość tej pomocy jest świadczona wg. Tych samych standardów.

Jeśli spojrzysz na wykres, dane  w słupkach wyglądają optymistycznie. Zwróć jednak uwagę na to, że liczba korzystających jest przedstawiona w tysiącach.

Prognozy demograficzne wskazują, że coraz więcej osób będzie potrzebować opieki paliatywnej. Już obecnie wzrastająca liczba chorób nowotworowych i serca sprawia, że nie wszyscy potrzebujący mogą szybko otrzymać pomoc.  Z kontroli NIK przeprowadzonej w Kujawsko – Pomorskim wynika jednak że, relatywnie długi czas oczekiwania na miejsce w hospicjum bądź otrzymania pomocy w ramach hospicjum domowego, to nie jedyny problem. Do Rzecznika Praw Pacjenta napływają także skargi dotyczące świadczeń gwarantowanych. O nich w kolejnym wpisie na naszym blogu wkrótce.