Pomimo wielkiej pracy tysięcy osób związanych z ruchem hospicyjnym w Polsce oraz działaniom prowadzonym przez organizacje wspierające, nadal hospicja nie kojarzą się jako miejsca odpowiednie dla ludzi z postępującą i niepoddającą się leczeniu chorobą. W hospicjum, w codziennej pracy kładziemy głównie nacisk na zapewnienie jak najwyższej jakości życia pacjentom. Pomagamy im, ich bliskim oraz wszystkim zaangażowanym w opiekę oraz codzienne towarzyszenie człowiekowi w chorobie. Naszym zadaniem jest zapewnienie choremu i bliskim poczucia bezpieczeństwa oraz uświadomienie im, że życie trwa nadal. Jest nadzieja na komfort życia w chorobie, na każdy dzień, godzinę, minutę aż do końca.

Więcej na ten temat przeczytacie w naszym Raporcie!

Hospicjum to miejsce, gdzie:
• grupa profesjonalistów zaopiekuje się chorym i jego
bliskimi oraz postara się zaspokoić wszystkie potrzeby
w tym czasie.
• dzięki pomocy medycznej i opiekuńczej człowiek
nie musi cierpieć fizycznie, egzystencjonalnie i duchowo
• umierający ma zapewnioną opiekę i uważność na swoje
potrzeby, serdeczność, wolność decydowania o sobie,
godność.
• zje coś dobrego, może pobyć z ukochanym zwierzakiem,
zapalić papierosa, spotkać się z bliskimi.
• opieka w hospicjum jest całkowicie bezpłatna (wystarczy
mieć ubezpieczenie).