Życzymy Państwu, aby nadchodzące Święta Zmartwychwstania Pańskiego
były okazją do duchowego wzbogacenia i umocnienia.
Niech ten radosny czas, spędzony bez pośpiechu i z dala od codziennych trosk,
napełnia pogodą ducha, krzewiąc nadzieję na spełnienie wszelkich planów i marzeń.