Goście Areopagu

Zobacz gości specjalnych poprzednich edycji.

"Innymi słowy"

Jednodniowe warsztaty dla studentów.

Wspomnienia

Galeria oraz wspomnienia uczestników.

Historia Areopagu Etycznego zaczęła się w 2008 roku na Półwyspie Helskim.
Pomysłodawcami stworzenia tych innowacyjnych szkoleń z zakresu komunikacji i etyki w medycynie byli Ks. Jan Kaczkowski – założyciel Puckiego Hospicjum pw. św. Ojca Pio oraz jego przyjaciel Piotr Szeląg. W trakcie warsztatów studenci uczą się przede wszystkim mówić pacjentom oraz ich bliskim rzeczy trudne, często te najtrudniejsze o niepomyślnym rokowaniu czy zbliżającej się śmierci.

Areopag Etyczny łączy wiedzę teoretyczną, którą prezentują międzynarodowi eksperci z dziedzin medycyny z warsztatami, gdzie uczestnicy projektu pod okiem psychoonkologów,  wspólnie z profesjonalnymi aktorami odgrywają sceny prawdziwych historii pacjentów Hospicjum. Praca warsztatowa jest płaszczyzną do analizy zachowań pacjentów i lekarzy. Dzięki tym zajęciom warsztatowym przyszli lekarze mają okazję poczuć emocje, wypowiedzieć trudne słowa i dokonać konfrontacji oczekiwań i własnych możliwości z trudnymi tematami. Nieodłączną częścią Areopagu Etycznego są goście, którzy pomagają nam w budowaniu tego wyjątkowego wydarzenia.

Od samego początku elementem Areopagu Etycznego są zajęcia sportowe na wodzie. Ich zadaniem jest, uświadomienie uczestnikom jak ważne jest zdrowe odreagowanie stresu i przede wszystkim znalezienie balansu między pracą a odpoczynkiem. W dotychczasowych edycjach wzięło udział ponad 200 przyszłych lekarzy. Dzięki uczestnictwie w Areopagach, zapoczątkowanych przez księdza Kaczkowskiego, dziś inspirują oni do zmian innych
i wprowadzają nowe standardy komunikacji w swoich miejscach pracy.
Najnowsze informacje znajdziesz na facebooku.