Wszystkim pielęgniarkom, lekarzom i pozostałym pracownikom ochrony zdrowia pragniemy
złożyć dziś wyrazy uznania i wdzięczności za pełną poświęcenia służbę na rzecz drugiego człowieka.
Odpowiedzialność, wyrozumiałość i profesjonalne podejście do cierpiących, to nieodłączne wartości Waszej pracy.
Życzymy Państwu dziś wszelkiej pomyślności w realizacji planów osobistych i zawodowych,
a także docenienia trudnej i odpowiedzialnej pracy w służbie na rzecz ratowania tego, co najcenniejsze, czyli ludzkiego zdrowia i życia.