Pragniesz zostać wolontariuszem opiekuńczym w Puckim Hospicjum , chcesz podzielić się swoim czasem by towarzyszyć chorym?

W dniach od 1.03. do 31.03.2024 r. Stowarzyszenie  Puckie Hospicjum ogłasza nabór kandydatów na wolontariuszy opiekuńczych  Hospicjum Stacjonarnego

Proces rekrutacyjno – szkoleniowy odbędzie się wg następujących etapów:

  1. Zgłoszenie kandydata w terminie od 1.03. do 31.03.2024 r drogą mailową lub SMS na adres/telefon koordynatora podany poniżej
  2. Spotkanie informacyjno – organizacyjne z koordynatorem w dniu 05.04.2024 r – w Puckim Hospicjum, sala konferencyjna
  3. Rozmowa z psychologiem PH umawiana indywidualnie z każdym zainteresowanym kandydatem
  4. Szkolenie teoretyczne – 6 godzin w 3 blokach (przewidywany termin kwiecień 2024 r., dokładne daty podane zostaną na spotkaniu organizacyjnym)
  5. Szkolenie praktyczne w Hospicjum Stacjonarnym- 20 godzin pod nadzorem doświadczonych wolontariuszy
  6. Ponowna rozmowa z psychologiem PH po odbytym szkoleniu
  7. Uzyskanie Zaświadczenia o odbytym szkoleniu teoretycznym i praktycznym na wolontariusza opiekuńczego.

Koordynator wolontariatu opiekuńczego – Katarzyna Kozłowska
Mail- wolontariatdomowy@hospitium.org