Ogłoszenie w sprawie przetargu na wybór Usługodawcy w zakresie doradztwa przy realizacji termomodernizacji budynku Hospicjum w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW „Poprawa jakości powietrza” 2019

 

→ ogłoszenie