Wczoraj mieliśmy zaszczyt gościć Pana dr hab. Adama Bodnara – Rzecznika Praw Obywatelskich wraz z Panem Dyrektorem Andrzejem Stefańskim z Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Nasi wyjątkowi Goście rozmawiali ze studentami medycyny   w ramach Areopag Etyczny oraz odwiedzili nasze hospicjum.
Pan Rzecznik przypomniał nam art. 30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej :„Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela.”  W tym kontekście rozmawialiśmy o prawach człowieka do godnego umierania. Zgodziliśmy się, że obok dobrze działającego systemu, potrzebujemy rozmowy społecznej dotyczącej podstawowych wartości pielęgnowanych w rodzinach, pokoleniowej odpowiedzialności za wszystkich jej członków od urodzenia do ostatnich chwil życia. 

Dziękujemy za inspirujące spotkanie.