Informujemy o zmianie procedury odwiedzin Podopiecznych w Puckim Hospicjum.

Procedura dotyczy: pacjentów, osób odwiedzających, personelu wraz z wolontariuszami.

  • Osoba chcąca odwiedzić chorego nie może mieć cech infekcji (kaszel, katar, gorączka). W sytuacji kiedy odwiedzający prezentuje cechy infekcji przekazuje informację personelowi medycznemu HS, który decyduje o dalszym postępowaniu lub powstrzymaniu się od odwiedzin;
  • Odwiedziny pacjentów codziennie do godziny 20.00; wyjątek stanowią odwiedziny w szczególnych sytuacjach;
  • Jednego pacjenta jednorazowo mogą odwiedzać 2 osoby; wyjątek stanowią odwiedziny na świeżym powietrzu;
  • Jeżeli jest to możliwe w pokoju dwuosobowym jednoczasowo odwiedziny odbywają się u jednego chorego;
  • Wizyta gości powinna trwać do 60 minut;
  • Wizyta pożegnalna trwa tyle ile potrzebują najbliżsi, odbywa się w pokoju jednoosobowym lub w kaplicy;
  • Osoby odwiedzające mają obowiązek zasłaniania maseczką jednorazowego użytku ust i nosa oraz dezynfekcji rąk.


Personel medyczny Puckiego Hospicjum ma prawo do zakończenia odwiedzin i wyproszenia osoby odwiedzającej, która nie dostosuje się do zaleceń.

Procedura obowiązuje od dnia 16.05.2023r.

Opracowała: mgr Beata Wilichnowska specjalista ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego.

Procedurę zaakceptował do wdrożenia i stosowania:

Dyrektor Operacyjny Puckiego Hospicjum Alicja Makowska.