Informujemy o zmianie procedury odwiedzin Podopiecznych w Puckim Hospicjum.

Procedura dotyczy: pacjentów, osób odwiedzających, personelu wraz z wolontariuszami.

  • Osoba chcąca odwiedzić chorego nie może mieć cech infekcji (kaszel, katar, gorączka). W sytuacji kiedy odwiedzający prezentuje cechy infekcji przekazuje informację personelowi medycznemu HS, który decyduje o dalszym postępowaniu lub powstrzymaniu się od odwiedzin;
  • Odwiedziny pacjentów mogą odbywać się codziennie do godziny 20.00; wyjątek stanowią odwiedziny w szczególnych sytuacjach;
  • Wizyta pożegnalna trwa tyle ile potrzebują najbliżsi, odbywa się w pokoju jednoosobowym lub w kaplicy;
  • Osoby odwiedzające mają obowiązek dezynfekcji rąk;


Personel medyczny Puckiego Hospicjum ma prawo do zakończenia odwiedzin i wyproszenia osoby odwiedzającej, która nie dostosuje się do zaleceń.

Procedura obowiązuje od dnia 01.07.2023r.

Opracowała: mgr Beata Wilichnowska specjalista ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego.

Procedurę zaakceptował do wdrożenia i stosowania:

Dyrektor Operacyjny Puckiego Hospicjum Alicja Makowska.