Informujemy o zmianie procedury odwiedzin odopiecznych w Puckim Hospicjum.

Celem procedury jest utrzymanie bezpieczeństwa epidemiologicznego poprzez racjonalizację kontaktów pacjentów objętych stacjonarną opieką Puckiego Hospicjum.


Procedura dotyczy: Podopiecznych, osób odwiedzających i personelu.

 • odwiedziny u pacjentów przebywających w Hospicjum Stacjonarnym odbywają się codziennie w godzinach 11.00-18.00
 • do jednego pacjenta jednorazowo mogą przyjść max. 2 osoby
 • w sali dwuosobowej w tym samym czasie odwiedziny odbywają się u jednej osoby,
 • odwiedziny jednorazowo trwają nie dłużej niż 30 minut, wyjątek stanowi wizyta pożegnalna
 • wizyta pożegnalna trwa tyle ile potrzebują najbliżsi, odbywa się w pokoju jednoosobowym lub w kaplicy
 • na odwiedziny bezpośrednie wyraża zgodę pacjent
 • osoby odwiedzające nie mogą przemieszczać się bez potrzeby poza pokojem pacjenta
 • osoby odwiedzające mają obowiązek zasłaniania maseczką jednorazową ust oraz nosa
 • osoby odwiedzające są współodpowiedzialne za swoich bliskich,  przychodzą na wizytę bez objawów jakiejkolwiek infekcji
 • pomieszczenie, w którym odbywają się odwiedziny zarówno przed jak i po wizycie jest wietrzone przez personel hospicjum.

W przypadku gdy u pacjenta Puckiego Hospicjum występują objawy infekcji odwiedziny mogą się odbyć przy pomocy środków alternatywnych:

 • na odwiedziny musi wyrazić zgodę pacjent
 • odwiedziny odbywają się za pomocą urządzeń telefonicznych i tabletów przez szybę w pokoju pacjenta.

Odwiedziny pacjenta przy temperaturze zewnętrznej powyżej 15 °C mogą odbywać się na wolnym powietrzu, w miejscu wyznaczonym przez personel.

Paczki dla pacjenta można zostawiać codziennie w godzinach 8.00-19.30 w recepcji Hospicjum.

Personel medyczny Puckiego Hospicjum ma prawo do zakończenia odwiedzin i wyproszenia osoby odwiedzającej, która nie dostosuje się do zaleceń.

Procedura obowiązuje od dnia 11.04.2022r.

Wytyczne opracowała mgr Beata Wilichnowska, specjalista ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego.
Procedurę zaakceptował do wdrożenia i stosowania dyrektor Operacyjny Puckiego Hospicjum, Alicja Makowska. 

 

 

Obraz przedstawie spotkanie chorego w maseczce z bliską osobą